Sigmund Freud ve ID, Ego, Süper Ego Kavramları

Sigmund Freud şüpheniz psikoloji tarihine damgasını vurmuş isimlerden biridir. Ortaya attığı ve zihni 3 temel ögeye indirgeyen yaklaşımları, günümüzde dahi hala tartışılmaktadır. Bu yazıda Sigmund Freud’dan kısaca bahsedecek ve onun psikoloji kuramının temel kavramlarını açıklayacağız.

1.Sigmund Freud Kimdir?

Sigmund Freud, 1856 yılında Avusturya-Macaristan imparatorluğuna bağlı Moravya kentinde dünyaya geldi. Aslen Yahudi asıllı olan Freud, Psikanalitik kuramın sahibidir. Çalkantılı bir eğitim hayatı sonrasında tüm bir 20. Yüzyılı derinden etkileyen eserler bıraktı. Bu eserlerden bazıları “Totem Ve Tabu”, “Yaşamım Ve Psikanaliz” ve “Psikanaliz Ve Uygulama’dır”. Ancak 1900’lü yılların sonlarına doğru birçok kuramcı ve düşünür tarafından ciddi anlamda eleştirilmiş, psikanalitik kuramın deneysel olmadığı yönünde görüşler ortaya atılmıştır. Freud’un en önemli kavramları ise ID, Ego ve Süperego’dur.

2.ID Kavramı

ID’nin tam karşılığı identiy yani kimliktir. Freud’a göre ID, zihni oluşturan 3 tane “ben” kavramından bir tanesidir. Bu benlik, primitif yani ilkel benliktir. Yemek yemek, cinsel haz, saldırganlık, kıskançlık gibi basit hazlar ID tarafından istenir. Eğer bir kişide ID ne kadar otoriter ise, o kişinin hayatının da o kadar “suç” içerisinde geçeceğini düşünür. Ancak bu istekleri dizginleyen ve farklı hazlara kaynaklık eden benlikler de vardır;

3.Süperego

Bireyin ahlaki yargılarının ağır bastığı benliğidir. Buna göre süperegosu gelişmiş bireyler, ilkel hazları bastırırlar. Bir eylem yapılmadan önce toplumda ne karşılık göreceği, bireyin dışarıdan nasıl göründüğü gibi soruşturmalar süperego tarafından yapılır. Bu nedenle büyük savaşını ID ile verir. ID, sürekli olarak kişiyi ilkel hazlar elde etmeye manipüle ederken, süperego tüm bu manipülasyonu savuşturmaya çalışır.

4.Ego

Süperego ve ID arasındaki mücadelede mantıksal yaklaşım rolünü üstlenen benliktir. Egonun kararları hem ID’yi, hem de süperegoyu tatmin etmek zorundadır. Ego, ID’nin ilkel isteklerini dizginleyip ertelerken, süperegonun aşırı ahlaki yaklaşımını esnetir. Yaygın kanının aksine ego, kibir ile eş anlamlı bir kavram değildir. Aksine Freud’a göre her insanda olması gerekendir. Freud, ego olmadan bireysel ve toplumsal medeniyetin mümkün olamayacağını savunur.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.