Propaganda Nedir?

Propaganda Nedir: Belirli bir grubun bilinçaltını etkilemek, duygu ve düşünceler ile hedef kitleyi yönlendirmek için hazırlanan araç ve tekniklerin empoze edilmesi sürecine propaganda denir. Propagandanın amacı, belirli fikirlerin farklı insanlar tarafından kabul edilmesini sağlamaktır. Bu sayede fikri benimseyen kişiler, bu fikrin amaçları doğrultusunda çalışmaya başlayacaktır.

Propaganda Özellikleri

Propaganda, zihinlere yeni inanç ve fikirler empoze eder. Aynı şekilde marka reklamlarında da aynı tekniklerle karşılaşılır. Ayrıca reklamla benzer birçok tekniği kullanan propaganda genelde milliyetçi ve politik temalar içermektedir. Radyo ve TV yayınları başta olmak üzere poster, broşür ve bunların dışındaki tüm bilgi sağlayıcılar kullanılarak yapılır.

Propaganda politik bir amaç dışında iktidarların çıkarlarını destekleyen bilgileri içerebilir. Propaganda yapan kişiler bir grubun istekleri doğrultusunda halkın herhangi bir olay veya konu ile ilgili görüşlerini değiştirmeyi amaçlar. Propagandayı diğer uygulamalardan ayıran en önemli özellik ise, halkın fikrini anlatma ya da ikna etme yerine kafa karıştırıcı olmak isteğidir.

Savaşlarda da çok güçlü bir silah olan propaganda, karşı nefret yaratmak için kullanılır. Farklı bir değişle psikolojik bir savaş yöntemi olarak tercih edilmektedir.

Propagandanın Temel İlkeleri ve Çeşitleri

Propaganda kullanıldığı amaçlar nedeniyle insanların nezdinden pejoratif bir çağrışım uyandırır. Faaliyetlerini açık olmamak kaydıyla sistemli ve örtülü bir şekilde yürüten propagandacılar bazı ilkelere bağlı kalmaktadır. Bu ilkeler;

 • Sempati kuralı
 • Sentez kuralı
 • Yineleme kuralı
 • Sürpriz kuralı
 • Orkestrasyon kuralı
 • Zamanlama kuralı
 • Çarpıtma ve abartma kuralı
 • Uyumlaştırma kuralı
 • Tek hedef ve basitleştirme kuralı
 • Devamlılık kuralı
 • Yayılma kuralı şeklindedir.

Kara, gri ve beyaz olarak üç gruba ayrılan propaganda ayrıca siyasi ve askeri propaganda olarak da ele alınabilir. Kullanış bakımından da stratejik, taktik ve işgal propagandası olarak farklı yöntemler bulunmaktadır.

İşgal Propagandası: İşgal güçlerine karşı gelişen nefret ve kini ortadan kaldırmak için bazı iletişim araçları bu propaganda türü için kullanılır. El ilanları, hediyeler, afişler, TV, pankartlar, gazete ve tiyatro gibi iletişim araçlarından bu propaganda türünde yararlanılabilir.

Stratejik Propaganda: Kıtalar arası özelliktedir. Erken süreçte başlar ve arı verilmeden devam eder. Hafıza ve zihin konularının tüm inceliklerinden de yararlanılır. Ayrıca iyi bir konu seçilerek konunun daha çekici hale getirilmesi sağlanır.

Taktik Propaganda: Kısa süreli stratejileri hedef alır. Sürekli yapılan girişimlerle daha geniş alanlara yayılmak amaçlanır.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.