Liyakat Ne Demek?

Liyakat ne demek: Uygunluk, yaraşırlık ve lâyık olma anlamına gelir. Daha çok siyasi ortamlarda kullanılsa da kökeni Arapça olan bu tabir mesleki anlamda önemli bir yere sahiptir. Mesleki olarak liyakat, somut verilerden yararlanılarak, herhangi bir seçim aşamasında adayları sorumluluklarına göre değerlendirmektir. Mesleki açıdan bakıldığı zaman, farklı meslek gruplarında aynı seviyede olan bireylerin ilerlemesi oldukça zordur. Yöneticiler de bu kapsamda menfaatleri adına işlerin sekteye uğramasına neden olabilir. Bu durum, liyakatsizlik olarak adlandırılır.

Liyakat Sistemi Nedir?

İstihdam edilecek kişilerin aynı siyasi görüş, kişisel dostluk ve soyluluk esasına göre değil, görevin gerektirdiği yetenek, nitelik ve şartlara göre açık olarak yapılan sınav yoluyla belirlendiği sisteme, liyakat sistemi denir.

Bireylerin başvurduğu işlere uygun olması aynı zamanda yeterli olduklarını ifade eder. Bu süreçte performans, eğitim, deneyim ve diğer hususlar göz önüne alınarak liyakat sistemine göre hareket edilmektedir. Liyakatsizliğin yaşandığı durumlarda yöneticiler ciddi bir sorunun olmadığını düşünürken, diğer kişiler tarafından görevlerin yerine getirilmemesi, verimsiz bir çalışma ortamına davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca liyakati sağlayan temel öğeler, alt başlık ve tanımlarla aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Performans: Çalışan bireylerin emeğinin karşılığında başarılı sonuçlarla karşılaşması gerekir.

Eğitim: Çalışan bireyin yaptığı iş ile eğitimi uyumlu olmalıdır.

Bilgi ve Beceri: Bireyler yapacağı işin gerektirdiği beceriye sahip olmalıdır.

Deneyim: Bireyin geçmiş yıllardaki iş deneyimleri, an itibariyle yer aldığı görevdeki işlere dayanak oluşturmalıdır.

İletişim: Bireyler, çalıştığı işin gerektirdiği düzeyde bir iletişim becerisine sahip olmalıdır.

Kurum Kültürüne Uyum: Bireyin davranış ve tutumları, çalıştığı kurumun kültürüne uygun olmalıdır.

Siyasette Liyakat Nedir?

Liyakat sahibi olmayan bireyler, kamu kurum ve kuruluşlarında her zaman adaletsizliğe neden olabilir. Bu durum siyaset için de geçerlidir. Adaylarda, siyasette liyakati sağlamak için olması gereken özellikler şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Siyasete giriş yapmak isteyen bir kişi, beden dilini iyi kullanmalıdır. Çünkü insanlarla sürekli iletişim halinde olunacağından güven verici bir özelliğe sahip olmalıdır.
  • Adaylar yaşadığı coğrafyayı tanımalı ve yeni projeler üretebilmelidir.
  • Bölgenin sorunlarını nereye aktaracağına dair projeler düşünebilmelidir.
  • Adaylar, temsil edecekleri insanların sosyal ve kültürel değerlerini yaşamalıdır. Bu sayede değerleri yakından tanırken paylaşabilmelidir.
  • Misyon ve vizyon konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmalıdır.
  • Sözlü, dijital ve karşılıklı iletişimle ilgili tüm araçları başarılı bir şekilde kullanabilmelidir.

Eş, dost ya da akrabasını diğer insanlardan üstün tutan adaylar siyasette liyakatsizliğe başvurduklarında, toplumda güvensizlik sorununun tetiklenmesine neden olmaktadır.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.