İmbat Nedir?

Türkiye coğrafi yapısı ve iklimsel değişikliğin sıklığı itibari ile farklı rüzgar tiplerinin etkisi altında kalmaktadır. İmbat Rüzgarı‘da bu değişken rüzgar yapısı içinde kendine yer edinmiş rüzgar türlerinden biridir. Sınırlarımızın üç tarafının denizlerle çevirili olması bu rüzgar değişkenliğinin ana nedenlerinden biridir.

Bu rüzgar grupları içerisinde, Kuzey ve Güney kutupları üzerinden gelen rüzgarlar, hava sıcaklığı üzerinde etkili değişiklikler meydana getirebilmektedirler. Güneyden gelen rüzgarlar daha çok havayı ısıtıcı yönde etkiler ortaya koyarken, kuzeyden gelen rüzgarlar ise hava sıcaklığının düşmesine neden olmaktadırlar.

Mevzu bahis rüzgar gruplarının hızları arasındaki farklılıklar; merkezler arasındaki basınç farkı, basınç merkezleri arasındaki mesafe, yer şekilleri ve bitki örtülerinin değişkenliğine göre ortaya çıkmaktadır. Bu etkenlerin ışığında hız ve sıcaklık üzerindeki etkileri rüzgarların isimlendirilmesinde temel etkendir.

İmbat Rüzgarı Nedir?

TDK ‘ya göre İmbat Rüzgarı Nedir? Yaz aylarında, denizden karaya doğru esen mevsim rüzgarı TDK tarafından İmbat olarak adlandırılmıştır. İmbat, kelime manası itibari ile de bu anlama gelmektedir. İmbat İtalyanca bir kelimedir ve dilimizde kendine zamanla yer edinmiştir.

Gündüzleri karasal alanlarda sıcaklık oranı yüksek olduğundan alçak basınç etkisi hakimdir. Karasal yapıya oranla daha düşük sıcaklığa sahip olan denizlerde ise yüksek basınç etkisi hakimdir. Bu sebeple, gündüz vakti rüzgarın esiş yönü denizden karaya doğrudur. Kıyı Ege Bölgesinde denizden karaya doğru esen deniz meltemleri imbat rüzgarlarına en belirgin örnektir. Genel olarak kara ve denizdeki ısınma farklarının oluşturduğu basınç faktörüne göre oluşan yerel bir rüzgar çeşididir.

İmbat’ın Etki Alanı

Denizdeki ve karadaki ısı farklılıkları sonucu oluşan basıncın artması ile birlikte denizden karaya doğru esen rüzgarlar, İmbat Rüzgarlarıdır ve bu rüzgar türü sıklıkla Kıyı Ege’de gözlemlenmektedir. İmbat Rüzgarları etki alanı itibari ile geniş bir perspektife yayılmamaktadır, dar bir alana etki edebilmektedir.

Ege kıyılarında İzmir, Muğla ve benzeri şehirlerde kıyı rüzgarları görmek mümkündür. Öğlen 12’ye kadar özellikle kara meltemleri görülür. Bu kara meltemlerinden sonra yavaş yavaş karanın soğuması ile birlikte kara meltemi yerini deniz meltemine; yani imbata bırakır. Etkisi kısa sürede hissedilir. Şiddetinin artmadığı zamanlarda belirgin soğuklar getirmez. Şiddeti artınca da kıyı kesimlerinde çok yoğun olmayan bir soğuk hava oluşur.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.