Faşist Ne Demek?

Faşist ne demek: Faşizm ideolojisine sahip olan kişiye verilen isimdir. Bir diğer tanımıyla faşist, sadece kendi düşüncesinin doğru olduğuna inanan ve insanları da kendisi gibi düşünmeye zorlayan kimsedir. Faşistler ayrıca aşırı milliyetçi kişilerdir. Literatürde Liberalizm karşıtları da faşist olarak adlandırılır.

Faşist hareketlerin nerdeyse tamamında erkek egemenliği söz konusudur. Kadın – erkek eşitliğini kabul etmeyen faşistler, medyanın tüm organlarını kontrol etmeyi ister. Bunun nedeni, düşüncelerine aykırı olan bir görüşten bahsedilmesini engellemektir. Sanata ve eğitime karşı olumsuz tutumlara sahip olan faşistler aynı zamanda toplum içerisindeki belirli kesimleri düşman ilan eden kimselerdir.

Neo Faşizm Nedir?

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan yeni bir faşist akımdır. Faşizmin farklı bir türü olan Neo Faşizm, belirli bir zümreyi kabul etmeden sadece ulusun kendini diğer uluslardan üstün görmesi gerektiğini savunur. Neofaşist oluşumlara genelde ABD ve Avrupa ülkelerinde rastlanmaktadır.

Faşizmin tarihine kısaca bakıldığında, ideolojiyi ortaya çıkaran ilk kişinin Benito Mussolini olduğu bilinir. Faşizm doktrininin öğreti ve ilkeleri ise İtalyan filozof Giovanni Gentile tarafından yazılmıştır. 1. Dünya Savaşı’nın ardından 500 bin kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da ciddi bir karışıklık yaşanmış ve Benito Mussolini tarafından faşist hareketler, kalıcı bir çözüm yolu olarak dile getirilmiştir. 1914 yılında ise faşist topluluklar kurularak, Mussolini’nin 1922 yılında iktidara gelmesi sağlanmıştır. Mussolini’nin ideolojisini model alan diğer faşist hareketler ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Nasyonal Sosyalizm
  • Falanjizm
  • Peronizm
  • Ustaşa
  • Estado Novo
  • Avusturya Faşizmi
  • Reksizm
  • Japon Militarizmi

Bu faşist hareketlerin ortak özelliği, ulusun güçlenmesi için baskı, yayılmacılık ve savaş düşüncelerini savunmalarıdır. Ayrıca faşizmde güçlü olan uluslar, güçsüz uluslar üzerinde egemenlik kurabilir.

Türkiye’de Faşizm

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından sonra günümüze kadar ciddi bir faşist hareketin olmadığı bilinmektedir. Ancak 1944 – 1945 yılları arasında Turancılık ve Irkçılık davasında yargılanan Reha Oğuz Türkkan ve Hüseyin Nihal Atsız gibi isimlerin faşizm tarafları olduğu düşünülmektedir. Öte yandan 1971 ile 1980 yıllarında Türkiye’de gerçekleştirilen askeri darbeler de birçok kesim tarafından faşist hareket olarak adlandırılmıştır.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.