Entelektüel Ne Demek?

Entelektüel ne demek: Bilgili, topluma öncülük etme misyonuna sahip, çağdaş ve aydın kişilere verilen isimdir. Entelektüel bireyler aynı zamanda eleştiri gücü yüksek insanlardır. Rönesans döneminden 19. yüzyıla kadar Avrupa’da bilim adamları ve filozoflarla beraber entelektüel insanların da varlığından söz edilmektedir. Bu dönemde toplum içinde ciddi bir saygı gören entelektüeller, toplumlara yeni bilgiler ve fikirler sunmuştur. 20. yüzyılda ise ideolojileri eleştirme yeteneğini kaybeden entelektüeller, marjinal bir yapıya bürünmüştür.

Entelektüel Kime Denir?

Okumuş, ileri düşünceli, münevver ve görgülü kişilere entelektüel denir. Entelektüeller öncelikle ayrıcalıklı ve seçkin bir kişi olmadığının bilincindedir. Her şeye ve herkese eleştirel yaklaşan bu kişiler ezilenlerin haklarını savunan bir sivil toplum örgütünü ya da partiyi destekleyebilir. Fakat destekledikleri herhangi bir örgütün hata yapması halinde ciddi eleştiriler yöneltebilmektedir.

Entelektüel kavramının netlik kazanması için genelde Sartre’ın tanımı dikkate alınmaktadır. Sartre’a göre entelektüel kişi, silahların toplum üzerindeki yıkıcı gücünü tartışan kişilerdir. Kimse tarafından görevlendirilmeyen bu kişiler Sartre’ın tanımıyla toplumda yalnızdır. Ayrıca entelektüellerin en önemli özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Araştırmalarını bilimsel olarak yapar. Verilerini de özgür düşünce ile yoğurarak sunar.
  • Çok yönlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sosyoloji ve felsefeye daha çok ilgi duyar.
  • Toplumsal çıkarlara önem verir.
  • Daima ezilen sınıfları destekler.
  • Adaletsizliğe karşıdır.
  • Her zaman ve her koşulda gerçeği söylemekten çekinmez.
  • Olaylardan ya da kişilerden yola çıkarak yorum yapmaz. Yorumlarını olgu ve kavramlar üzerinden değerlendirir.

Entelektüel Bakış Açısı Nedir?

Olayların tarafsız bir şekilde ele alınarak yorumlanması, entelektüel bakış açısıdır. Ayrıca toplumu ezilenlerin bakış açısından ele alınması gerektiğini savunan entelektüeller, güncel olaylar üzerinden hayatı yorumlamamaktadır. Güncelin farkına varan bu kişiler entelektüel bakış açısı sayesinde hayatı açıklar ve kavramlarla yorumlayarak düşünmektedir. Entelektüel bakış açısı, yaşanılan bölgeden dünyayı yorumlamak gerektiğini savunmaz. Yaşanılan bölgenin koşullarını dünya ile bütünleştirerek yorumlamaktadır.

Entelektüel bakış açısına sahip olan kişiler her zaman özgür ve eleştirel biçimde düşünmektedir. Kendi çıkarlarını hesaba katmadan sistemi eleştirir. Elde ettikleri bilgileri yorumlar ve hayatla bütünleştirmeye çalışır. Sisteme yönelik eleştirileri nedeniyle genelde muhalif kişilerdir. Zaten entelektüel bakış açısı da bunu gerektirir.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.